Geen categorie

Nederlanders zijn minder gelukkig door coronacrisis

7 mei 2020 – Met een daling van een 7,5 naar een 6,3 lijkt de Nederlandse bevolking zich minder gelukkig te voelen tijdens de COVID-19-uitbraak. De daling is het grootst onder mensen met inwonende kinderen of inkomensonzekerheid.

Dit blijkt uit een eerste meting die is uitgevoerd door de Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO), het geluksinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam, onder 1000 inwoners van Nederland.

Geluksniveau in Nederland daalt

Geluksgevoelens in Nederland vóór de COVID-19-uitbraak (eind februari 2020) en tijdens de uitbraak (eind maart/begin april 2020) laten grote verschillen zien. Op een schaal van 0 tot 10, is het gemiddeld geluk met meer dan 1 punt afgenomen. Waar de Nederlandse bevolking vóór de uitbraak nog gemiddeld een 7,5 op geluk scoorde, wordt er nu nog maar een 6,3 gescoord.

Negatieve, maar ook positieve emoties

De uitbraak van COVID-19 wekt allerlei negatieve emoties op. Mensen zeggen zich vooral meer gespannen, prikkelbaar, bedroefd, angstig en eenzaam te voelen. Toch is het sentiment niet alleen negatief: veel respondenten geven aan ook gevoelens van hoop, belangstelling, vastberadenheid, alertheid en energie te ervaren. Lees verder…