Annulering
Als u een afspraak wilt annuleren, dient u dat tijdig (ten minste 24 uur van tevoren) kenbaar te maken. Dit kan telefonisch of per email. Indien een afspraak niet of niet tijdig wordt afgezegd, is Alberts Veenhuis & Pul psychologenpraktijk genoodzaakt het consult in rekening te brengen.

Privacy
Alberts Veenhuis & Pul psychologenpraktijk werkt conform de beroepscode van het NIP en de privacywet. Wij hebben een beroepsgeheim; dit betekent dat er geen informatie over u aan derden wordt verstrekt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld. Er wordt een dossier aangelegd waarin naast uw persoonsgegevens het behandelplan en de werkaantekeningen over de voortgang van de behandeling worden bijgehouden. U heeft het recht uw dossier in te zien na afspraak met uw behandelaar. Voor onze privacy verklaring zie het Menu Links.

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Voor de kwaliteitsstatuten van onze medewerkers zie het Menu Links.

Klachten
Als u een klacht heeft, kunt u die bespreken met uw behandelaar. Er wordt dan samen met u naar een oplossing gezocht. Als de klacht blijft bestaan, kunt u de praktijkhouder vragen om bemiddeling.

Mocht u onverhoopt van mening zijn, of blijven, dat uw klacht niet goed is behandeld, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de LVVP of NVGzP. Alberts Veenhuis & Pul psychologenpraktijk is aangesloten bij de geschillencommissie van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) en van de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologen en haar specialismen). Met ingang van 1-1-2017 is de nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht (Wkkgz).

NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam
Telefoon: (020) 41 06 222