Een sterkte/zwakte analyse (SZA) is een onderzoek naar persoonlijke capaciteiten (zoals het werk- en denkniveau), vaardigheden, persoonlijkheid en affiniteiten. Een SZA kan voor uzelf zijn, of u kunt een SZA inzetten voor een medewerker of voor een sollicitant.

Het onderzoek geeft inzicht in sterke en minder sterke kanten, zowel wat betreft capaciteiten als persoonlijkheidsopmaak. Aan de hand van het onderzoek wordt, afhankelijk van de vraagstelling, een advies uitgebracht over gewenste loopbaanontwikkeling, geschiktheid voor bepaalde functies, opleidbaarheid en aandachts- en ontwikkelpunten.

Een sterkte/zwakte analyse bestaat uit een gesprek met een psycholoog (1 uur) en een geautomatiseerd testonderzoek (3 tot 4 uur). De resultaten van het gehele onderzoek (gesprek en testonderzoek) worden door de psycholoog verwerkt tot een eindrapport. Het rapport eindigt met een conclusie en advies. U krijgt inzage in het rapport tijdens de nabespreking met de psycholoog. Behalve de psycholoog krijgt in eerste instantie niemand anders dan uzelf inzage in het eindrapport en de resultaten van het onderzoek. Pas wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend, wordt het rapport ter beschikking gesteld aan de (eventuele) opdrachtgever.

Een sterkte/zwakte analyse onderzoek duurt in totaal 4-5 uur (gesprek en testonderzoek). Het onderzoek kan in delen worden afgenomen. De kosten van een sterkte/zwakte analyse worden, afhankelijk van de opdrachtgever, vergoed door uw werkgever of door uzelf (zie Tarieven).