AVP biedt psychologische hulp aan jeugdigen (vanaf 12 jaar), volwassenen en ouderen die kampen met lichte tot matig ernstige psychische problemen. De hulp is relatief kortdurend en is direct op de klachten en problemen gericht. U kunt zelf begeleiding vragen, of in overleg met uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts.

Mogelijke klachten en problemen waarvoor u zich kunt aanmelden kunnen zijn:

Angstklachten, fobieën en paniek
Stemmingsklachten (depressiviteit, somberheid, lusteloosheid, schuldgevoelens)
Spanningsklachten (stress, overspannenheid en burn-out)
Onrust, gejaagdheid en slaapproblemen
Relatieproblemen
Arbeids- (of school)gerelateerde problemen
Onverklaarbare lichamelijke klachten (psychosomatische klachten)
Dwangklachten (opdringende gedachten/obsessies en dwangmatige handelingen)
Eetproblemen
Rouwverwerking
Onverwerkte schokkende/ingrijpende ervaringen
Sexualiteit
(matige vormen van) verslavingsproblematiek
Problemen met ouder worden
Problemen die samenhangen met de opvoeding van uw kinderen
Conflicten met familieleden,collegae of vrienden
Problemen rond zingeving en identiteit
Hyperactiviteit / ADHD
Persoonlijkheidsproblematiek
Assertiviteit

Samen met de psycholoog stelt u vast aan welke klachten of problemen u gaat werken, en wat uw doelen zijn. In de beginfase is de frequentie van de sessies veelal wekelijks. Een sessie duurt drie kwartier.

Iedere behandeling wordt zo kort mogelijk gehouden. Afhankelijk van de aard van de problematiek hebben clienten doorgaans aan 5 tot 15 sessies voldoende. Voor traumabehandeling (middels EMDR of imaginaire exposure) zijn dubbele sessies noodzakelijk. De totale behandeling hiervan is gemiddeld 3-5 (dubbele) sessies.

Alberts Veenhuis Psychologenpraktijk volgt binnen de behandelingen de landelijke richtlijnen voor de geestelijke gezondheidszorg (www.ggzrichtlijnen.nl). Dat betekent dat we werken volgens wetenschappelijk erkende methodieken (“evidence based”) dan wel “best practice based”, zoals cognitieve gedragstherapie en E.M.D.R.

Met uw toestemming kan informatie worden verstrekt aan – of worden overlegd met – uw huisarts, psychiater, bedrijfsarts of andere medici. Indien gewenst kan tevens worden overlegd met niet-medici, zoals een werkgever. Zonder uw toestemming wordt er uiteraard geen inhoudelijke informatie verstrekt aan derden.

Een sessie duurt 45 minuten. De kosten van een behandeling worden doorgaans vergoed door uw zorgverzekeraar (zie Tarieven).